USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA SENIORAProfesjonalna opieka domowa nad osobami starszymiOPIEKA DOMOWA DLA SENIORA


Ś wiadczymy jedne z najlepiej ocenianych usług opiekuńczych w regionie. Nasza opieka to nie tylko pracownik należycie wykonujący swoje zadanie. Dzięki empatii naszych opiekunek codzienne funkcjonowanie podopiecznych staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Stanowimy doskonałe wsparcie dla rodziny, dzięki czemu powierzają nam Oni swoich najbliższych.

Oferta indywidualnej, domowej opieki dla seniora jest skierowana do osób starszych, samotnych, chorych oraz niepełnosprawnych, głównie w rejonach:

  •   miasto i gmina Opole,
  •   województwo opolskie,
  •   miasto stołeczne Warszawa.

G łównym celem opieki nad osobą starszą jest znaczące poprawienie jakości życia i codziennego funkcjonowania naszych podopiecznych poprzez profesjonalną opiekę, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb Seniora. Usługi opiekuńcze wspomagamy opieką pielęgniarską i rehabilitacyjną, co wpływa na lepsze i wygodniejsze funkcjonowanie podopiecznego.
Nasza opieka jest dopasowywana na podstawie dokumentacji medycznej oraz zebranych informacji o potrzebach, oczekiwaniach i przyzwyczajeniach danej osoby.

Kompleksową propozycję omawiamy z Klientem. Wspólnie ustalamy ostateczny zakres usług dla konkretnego Seniora, z podziałem czynności na poszczególne dni opieki tak, aby zapewnić Podopiecznym wszystko, o co każdy z nich prosi i czego każdy potrzebuje.

Usługi opiekuńcze wspieramy indywidualną opieką lekarską, pielęgniarską oraz usługami rehabilitacyjnymi w domu podopiecznego.


OPIEKA SPECJALISTYCZNA


W ramach dodatkowych usług oferujemy opiekę specjalistyczną, która rozszerza zakres opieki o poniższe elementy:

  •   domowa opieka poszpitalna
  •   fizjoterapia, zabiegi rehabilitacyjne - fizjoterapeuta w domu pacjenta
  •   rehabilitacja po koronawirus COVID-19
  •   pomoc osobom z chorobą Alzheimera Parkinsona i demencją
  •   udzielanie pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia
  •   opieka lekarska
  •   opieka paliatywna
  •   leczenie ran odleżynowych


OPIEKA PIELĘGNIARSKA


W ramach tej opieki, usługi są wykonywane przez wykwalifikowane pielęgniarki, z długoletnim doświadczeniem oraz specjalizacją w geriatrii, a zakres czynności obejmuje:

  •   indywidualna opieka poszpitalna
  •   zabiegi pielęgniarskie zlecone przez lekarza
  •   kompleksowa pielęgnacja chorego leżącego
  •   masaże lecznicze
  •   podawanie leków, kroplówek, zmiana opatrunków
  •   profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja odleżyn
  •   zakładanie opatrunków
  •   wykonywanie inhalacji
  •   pomoc w utrzymaniu higieny
  •   pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia


OPIEKA LEKARSKA


W ramach tej opieki, usługi są wykonywane przez lekarza z długoletnim doświadczeniem, w domu podopiecznego, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
W razie konieczności ustalany jest harmonogram wizyt domowych lekarza u podopiecznego.

  •   Specjalizacja w opiece paliatywnej
  •   Specjalizacja w chirurgii
  •   Specjalizacja w geriatrii


TELEOPIEKA CAŁODOBOWA


Dodatkowym rozszerzeniem naszej opieki jest system całodobowego monitorowania. Podopieczny otrzymuje opaskę, która monitoruje stan zdrowia pacjenta, posiada funkcję wykrywanie upadku i automatycznie nas o tym informuje, niezależnie od pory dnia i nocy. Opaska posiada przycisk SOS, który może zostać użyty w razie pogorszenia samopoczucia lub innych nagłych zdarzeń.

Dodatkowo, dzięki wbudowanemu pulsometrowi, możemy zdalnie zmierzyć tętno u podopiecznego. Dzięki temu przez cały czas wiadomo co dzieje się z naszym seniorem, co jest szczególnie wskazane przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi i schorowanymi, dając jednocześnie wytchnienie członkom rodziny zajmującymi się swoim bliskim.


USŁUGI REHABILITACYJNE


Nasi fizjoterapeuci to osoby z doświadczeniem m. in. w zakresie terapii z pacjentami po operacjach i urazach oraz doświadczeniem geriatrycznym.

Dzięki fizjoterapii zapewniamy profesjonalną rehabilitację i poprawę motoryki.
A wszystko w zaciszu własnego domu, bez potrzeby jego opuszczania i uciążliwego dojeżdżania na rehabilitację.


WSPARCIE DLA SENIORA


Usługi opiekuńcze, to nie tylko opieka nad seniorem, ale również wsparcie, które obejmuje osoby niepełnosprawne. Opieka świadczona jest w domu podopiecznego i składa się z elementów typowych, wykonywanych zawsze według przyjętych przez nas standardów oraz innych uzgodnionych aktywności, zgodnie z indywidualnymi życzeniami oraz upodobaniami Klienta. Każda propozycja Klienta i każda prośba Podopiecznego może być zlecona i zostanie wykonana.
Dzięki precyzyjnemu systemowi raportowania Klient ma bieżącą informację dotyczącą stanu wykonania usług oraz bieżącego stanu Podopiecznego.

Zestaw przykładowych czynności podczas świadczenia opieki to m. in.:

  •   wykonywanie czynności dnia codziennego, jak słanie łóżka, czy też pomoc przy ubieraniu,
  •   pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków,
  •   pomoc w utrzymaniu higieny,
  •   nadzór nad zażywaniem leków przepisanych przez lekarza,
  •   utrzymanie porządku w pomieszczeniu Podopiecznego.

Wiemy, jak małe rzeczy mogą sprawiać duże problemy. Konieczność codziennego nadzoru nad miejscem zamieszkania osób starszych jest wpisana w naszą pracę. Cieknący kran, nieszczelne rury, obraz, który trzeba zawiesić lub gwóźdź, który trzeba przybić nie będą już więcej problemem. Za każdym razem, gdy dostrzegamy konieczność wsparcia lub renowacji – oferujemy taką pomoc.

Każda inna potrzeba, wynikająca z wywiadu przeprowadzonego w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej, a także potrzeby wynikłe z bieżącej oceny sytuacji Podopiecznego wchodzą również w skład oferowanych przez nas usług.

Świadczymy pełną i kompleksową opiekę nad starszymi, samotnymi, chorymi lub potrzebującymi pomocy osobami, które Klienci powierzają naszej pieczy. Dbałość o wygodę Seniora obejmuje również dostawę ciepłych posiłków, pranie i prasowanie, zakupy potrzebnych artykułów spożywczych, przemysłowych i farmaceutycznych z dostawą do mieszkania Podopiecznego.


Profesjonalna opieka domowa nad osobami starszymi
DOM OPIEKI


W sytuacji gdy opieka domowa nie jest już wystarczająca i potrzebne jest kompleksowe wsparcie oraz leczenie, zapewniamy możliwość umieszczenia naszych podopiecznych w DPS Borki Wielkie.


Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich jest placówką przeznaczoną dla ponad 40 podopiecznych (kobiet i mężczyzn). Podopieczni mogą poczuć się jak w domu, spędzając czas w miłym towarzystwie, jednocześnie mając zapewnioną kompleksową opiekę wykwalifikowanego i oddanego personelu.
PROJEKTY
RPOProjekt: "Profesjonalna domowa opieka senioralna na terenie Miasta Opola II" RPOP.08.01.00-16-0037/20

Okres realizacji projektu: od 2021-05-31 do 2022-05-31

Dofinansowanie projektu: 399.049,87 PLN

Całkowita wartość projektu: 422 275,00 PLN

Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych tych osób, zamieszkujących teren woj.opolskiego, w szczególności teren rewitalizowany Miasta Opola. Wsparciem zostanie objętych 14 pacjentów(9K i 5M) oraz 12 osób personelu świadczącego usługi w społeczności lokalnej - 12 kobiet. W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, usługi zdrowotne i wsparcie szkoleniowe dla personelu świadczącego usługi społeczne.

RPO
RPOProjekt: "Usługi zdrowotne w domu pacjenta" RPOP.08.01.00-16-0022/21

Okres realizacji projektu: od 2021-12-01 do 2022-12-31

Dofinansowanie projektu: 450.135,97 PLN

Całkowita wartość projektu: 476.334,37 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, działania wpływające na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami (m.in. rehabilitacja ruchową, psychiatryczna i logopedyczna) oraz zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu. Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren woj. opolskiego w szczególności m. Opola, powiatu opolskiego oraz miasta Kluczbork. Wsparciem zostanie objętych 12 pacjentów (8K:4M), w tym 4 osoby samotne i 2 osoby z niepełnosprawnościami. W ramach niniejszego projektu zostanie zapewnione świadczenie usług zdrowotnych dla osób starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

RPO
RPOProjekt: "Usługi zdrowotne w domu pacjenta - etap II" RPOP.08.01.00-16-0036/21

Okres realizacji projektu: od 2022-05-01 do 2023-05-31

Dofinansowanie projektu: 454 167,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 480 600,00 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych, działania wpływające na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami (m.in. rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna) oraz zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu. Niniejszy projekt skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren woj. opolskiego w szczególności m. Opola, powiatu opolskiego oraz miasta Kluczbork. Wsparciem zostanie objętych 12 pacjentów, w tym 4 osoby samotne i 2 osoby z niepełnosprawnościami.

RPO
PRACA


Praca dla opiekunek

Praca na terenie Opola i województwa opolskiego, w zakresie opieki nad osobami starszymi. Sprowadza się ona do codziennej pielęgnacji, przyrządzaniu posiłków, dbaniu o dietę, pomocy w utrzymaniu higieny i pielęgnacji, ale także wychodzeniu na spacery, czy też zapewnieniu towarzystwa.

Obecnie coraz więcej rodzin szuka wyspecjalizowanych firm zajmujących się opieką, gdyż daje to pewność trwałości i jakości świadczonej opieki.
Zatrudnienie opiekunki w firmie zapewnia ciągłość opieki, a osoba zatrudniona ma zagwarantowane pełne świadczenia urlopowe i chorobowe.
Nasz pracownik nie musi się martwić szukaniem pracy, bo my ją zapewniamy na dogodnych warunkach.

Zatrudniamy specjalistów, ale nawet jeśli nie masz stosownego wykształcenia, nie stanowi to problemu, ponieważ możemy bezpłatnie wysłać Cię na szkolenia i kursy. Wszystko to ma na celu zapewnienie jak najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług.
Naszym pracownikom oferujemy:

  •   pracę w stabilnej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku,
  •   przyjazne środowisko pracy,
  •   umowę o pracę, więc nie musisz się już martwić o ZUS,
  •   możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin,
  •   całość wynagrodzenia na konto zawsze w terminie,
  •   motywacyjny system wynagrodzeń,
  •   szkolenia odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
  •   możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Jeśli jesteś zainteresowana pracą u nas, to zadzwoń lub napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i umówimy w dogodnym dla Ciebie terminie.

KONTAKT

OPOLE


WARSZAWA

  (+48) 733 308 220

  warszawa @ gerinet.pl


Godziny pracy


codziennie: 8:00 - 20:00        

Media społecznościowe
Podmiot leczniczy
Z-241647-20210702


Oddział w Opolu
ul. Częstochowska 54
45-424 Opole


OPS Support Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa


NIP: 7010680454
Numer KRS: 0000672434
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy


Dojazd


medin


    MAPA DOJAZDU - kliknij aby wytyczyć trasę dojazdu

Odddział w Opolu:

•     łatwy dojazd od obwodnicy Opola,
•     prywatny parking,
•     dostęp z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach,
•     możliwość umówienia spotkania w godzinach popołudniowych i wieczornych,
•     możliwość konsultacji lekarskich na miejscu w gabinecie,
•     w razie potrzeby dojeżdżamy na spotkanie do domu podopiecznego.


Serwis GERINET stanowi własność spółki OPS Support z siedzibą w Warszawie


DO POBRANIA :

SPOŁECZNOŚĆ :

Profesjonalna opieka domowa nad osobami starszymi

OPS Support © All rights reserved

Serwis GERINET stanowi własność spółki
OPS Support z siedzibą w Warszawie.